Web edukia bistaratu Web edukia bistaratu

  • - Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren Errepide Bidezko Garraioetako Takografoei buruzko 165/2014 (EB) Erregelamendua, 2014ko otsailaren 4koa, zeinaren bidez indargabetzen baita Europako Kontseiluaren 3821/85 Erregelamendua, errepide bidezko garraioen sektoreko kontrol aparailuari buruzkoa, eta aldatzen baita Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 561/2006 (EB) Erregelamendua, errepide bidezko garraioaren sektorean gizarte arloko zenbait xedapen harmonizatzeari buruzkoa.

    - FOM/1190/2005 Agindua, apirilaren 25ekoa, takografo digitalaren ezarpena arautzen duena (2005eko maiatzaren 3ko BOE, 105. zk.).

    -  640/2007 Errege Dekretua, maiatzaren 18koa, salbuespenak ezartzen dituena errepide bidezko garraioan gidatzeko eta atseden hartzeko denboren arauen eta takografoa erabiltzeko arauen nahitaezkotasunean (2007ko maiatzaren 26ko BOE, 126. zk.).

    - 125/2017 Errege Dekretua, otsailaren 24koa, takografoen zentro teknikoek bete behar dituzten betekizun teknikoak eta jarduteko arauak ezartzen dituena (2017ko otsailaren 25eko BOE, 48. zk.).

    - 561/2006/EE Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2006ko martxoaren 15ekoa, errepide-garraioaren sektorean gizarte-arloko zenbait xedapen harmonizatzeari buruzkoa, eta Kontseiluaren 3821/85 (EEE) eta 2135/98 (EE) Erregelamenduak aldatzen dituena, eta Kontseiluaren 3820/85 Erregelamendua indargabetzen.