Web edukia bistaratu Web edukia bistaratu

BERRITZEA:

 

1) Ordainketa-gutun bat eskuratu, eta txartela eskatzen hasi aurretik ordaindu. Horretarako, web orrian sartu behar da, eskuineko laukian dagoen estekaren bidez.  Ordainketa-gutuna eskatzean, zenbat txartel eskatzen diren adierazi behar da.

2) Eskabide-orria bete. Ezinbestekoa da txartela zein posta-helbidetan jaso nahi den adieraztea

3) Eskabide-orria elektronikoki betetzearekin batera, honako dokumentu hauen kopia digitalizatuak erantsi behar dira:

a) IFKa, NANa, AITa.

b) Zerga-egoitza eskabidea aurkezten den probintzian izatea egiaztatzen duen agiria. .

4) Enpresa garraio-baimenen baten titular ez bada, ibilgailu baten zirkulazio-baimena aurkeztu behar du

5) Bidali ordainagiria, eskabide-inprimakia eta erantsitako dokumentazioa egoitza elektronikora:

https://egoitza.gipuzkoa.eus/es/registro/

 

39/2015 Legeak, urriaren 1ekoak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak, 28.7 artikuluan xedatzen duenari jarraikiz, interesdunek beren gain hartuko dute aurkezten dituzten dokumentuen egiazkotasunaren erantzukizuna. Lurreko Garraioa Antolatzeko Legearen 140.8 artikuluak arau-hauste oso larritzat tipifikatzen du Administrazioak eskatzaileen alde eman beharreko edozein titulu, ziurtagiri edo dokumentu emateko aurkezten diren agiriak —edo horietan jaso beharreko datuak— faltsutzea.